if you want to remove an article from website contact us from top.

  student police cadet quiz questions in malayalam

  Mohammed

  Guys, does anyone know the answer?

  get student police cadet quiz questions in malayalam from screen.

  Student Police Cadet Quiz,Questions In Malayalam

  എസ്പിസി കേരള സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് (SPC) പ്രോജക്റ്റ്, കേരളാ പോലീസിന്റെ ... Read more

  Student Police Cadet Quiz,Questions In Malayalam

  November 18, 2021 by Sk Team

  എസ്പിസി കേരള സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് (SPC) പ്രോജക്റ്റ്, കേരളാ പോലീസിന്റെ സ്‌കൂൾ അധിഷ്ഠിത സംരംഭമാണ്, ഇത് ആഭ്യന്തര, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ഗതാഗതം, വനം, എക്‌സൈസ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുകളുടെ പിന്തുണയോടെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

  Student Police Cadet Quiz Questions In Malayalam

  1. SPC പതാകയുടെ നിറം എന്താണ് ?

  Answer – നീല

  2. SPC യുടെ ദൃശ്യധിഷ്ഠിത പാഠ്യപദ്ധതി ഏതാണ് ?

  Answer – ദൃശ്യപാഠം

  3. സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ് പേജ് ഏതാണ് ?

  Answer – www.studentpolicecadet.org

  4. SPC വിർച്വൽ ക്ലാസ്സിൽ ജ്യോതി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവതരിപ്പിച്ച പരമ്പരയുടെ പേര്?

  Answer – അകലങ്ങളിലെ പ്രപഞ്ചം

  5. SPC യുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ചിരി. ചിരിയുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഏതാണ് ?

  Answer – 9497900200

  6. SPC വിർച്വൽ ക്ലാസിൽ പൗരബോധവും സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധതയും എന്ന വിഷയം ആരുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ?

  Answer – ഗാന്ധിജി

  7. SPC കുട്ടികളുടെ മാനസിക ഉല്ലാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നടത്തിവരുന്ന കോമഡി പരമ്പരയുടെ പേര് ?

  Answer –ചിരിയോ ചിരി

  8. SPC പദ്ധതിയിൽ സ്കൂൾതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിക്കുന്ന പേര്?

  Answer – (Drill Instructor)

  9. നിലവിൽ എസ്പിസി പദ്ധതിയിലെ PMNC കൺവീനർ ആരാണ് ?

  Answer – പി. വിജയൻ. IPS

  10. SPC യുടെ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ് ?

  Answer – Student Police Cadet

  11. SPC ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ?

  Answer – 2010 August 2

  12. SPC യുടെ ആദർശവാക്യം എന്താണ് ?

  Answer – We Learn to Serve

  13. SPC പ്രൊജക്റ്റിനെ അഭിനന്ദിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ?

  Answer – ഡോ. മൻമോഹൻ സിംഗ്

  14. SPC കേഡറ്റുകളുടെ തൊപ്പി ഏതാണ് ?

  Answer – ബീരറ്റ് ക്യാപ്

  15. SPC പ്രൊജക്റ്റിന്റെ സ്കൂൾതല ചെയർമാൻ ആരാണ് ?

  Answer – പ്രധാന അധ്യാപകൻ

  16. SPC പ്രൊജക്റ്റിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉപദേശക ചെയർമാൻ ആരാണ് ?

  Answer – സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി (DJP)

  17. SPC പ്രൊജക്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാര് ?

  Answer – രാജ് നാഥ് സിംഗ്

  18. SPC പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര് ?

  Answer – State Nodel Officer

  19. SPC ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നയരൂപീകരണ സമിതി ഏതാണ് ?

  Answer – സംസ്ഥാനതല ഉപദേശക സമിതി

  20. SPC പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ നോഡൽ – ഓഫീസർ ആരായിരുന്നു ?

  Answer – ശ്രീ. പി വിജയൻ ഐപിഎസ്

  21. SPC യുടെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ?

  Answer – തിരുവനന്തപുരം ‘ (ചാല ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ)

  22.അറ്റെൻഷൻ പൊസിഷനിൽ ‘ നിൽക്കുമ്പോൾ കാൽപ്പാദങ്ങൾക്കിടയിലെ ‘ കോണളവ് എത്ര ?

  Answer – 30°

  23.’ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനൊപ്പം SPC ‘ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രധാന വകുപ്പ് ഏതാണ് ?

  Answer – ആഭ്യന്തരവകുപ്പ്

  24.’ ഏതു സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള സംഘം കേരളത്തിലെത്തിയാണ്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ‘ സഹായത്തോടെ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ SPC പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ?

  Answer – രാജസ്ഥാൻ

  25. SPC പതാക പ്രതിനിധാനം ‘ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ?

  Answer – National integrity based on discipline and Creativity ‘ (ദേശീയ സമഗ്രത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്

  അച്ചടക്കത്തിലും സർഗ്ഗാത്മകതയിലും)

  26. SPC ഗാനം ഏതാണ് ?

  Answer – Pankh nayein hain, nayi hain Udaan

  27. SPC ഗാനം ആലപിച്ചത് ആരാണ് ?

  Answer – Shaan(ഷാൻ ) – ബോളിവുഡ് സിംഗർ ആണിദ്ദേഹം.

  28. SPC ഗീതത്തിന്റെ രചയിതാവ് ?

  Answer – കെ ജയകുമാർ ഐ എ എസ്

  29.ഏത് കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് SPC ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്?

  Answer – ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ

  30.National cadet day എന്നാണ് ?

  Answer – ജനുവരി 17

  31. എന്റെ മരം എന്ന പദ്ധതിയിൽ SPC യുമായി സഹകരിക്കുന്ന സർക്കാർ വകുപ്പ് ഏത് ?

  Answer – സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി

  स्रोत : gkwebnow.com

  Malappuram

  Malappuram Police

  Home Malappuram Police Innovative Initiatives Student Police Cadet

  STUDENT POLICE CADET

  Student Police Cadet (SPC) Project has been initiated by the Kerala Police, in collaboration with Department of Education, Transport, Local Self government, Excise, Forest, Fire & Rescue and Sports Council. SPC Project, school based capacity development initiative, aims to complement the education system through strengthening values, behaviour, and attitudes of the youth. Through a two year programme of training and personality development, it enables high school students to evolve as responsible and capable citizens of a democratic society by inculcating in them respect for the law, inner capability, self discipline, civic sense, empathy for vulnerable sections of society and resistance to social evils.

  The project also enables youth to explore and develop their innate capabilities, thereby empowering them to resist the growth of negative tendencies such as social intolerance, substance abuse, deviant behavior, and anti-establishment violence. Equally, it strengthens within them commitment towards their family, the community, and the environment.

  It also aims to improve the efficiency and effectiveness of Police by reducing the cost of delivery of Police Services to society in future. Community Policing, introduced through SPC, helps to improve the relationship between Police and the Schools Community.

  The project also enables youth to explore and develop their innate capabilities, thereby empowering them to resist the growth of negative tendencies such as social intolerance, substance abuse, deviant behavior, and anti-establishment violence. Equally, it strengthens within them commitment towards their family, the community, and the environment.

  UNIQUE FEATURES OF SPC PROJECT

  An association between the educational and security frameworks of a state, that trains and encourages youth to develop respect for law and practice abiding by law as a way of life.

  Uses existing network, infrastructure and leadership qualities of Police to supplement physical, mental and educational development of youth

  Enables school communities to create safe school environments and confident youth willing to react against social evils, and find solutions to community problems

  Stimulates parents and community leaders to work with police in creating safer communitie

  WHY STUDENT POLICE CADET PROJECT?

  The need for a school-level intervention such as the Student Police Cadet (SPC) project derives from a combination of philosophic, demographic, sociological and economic factors that are expected to influence the future global standing of the nation. The significance of the SPC Project lies in its potential to positively impact the following:

  DEMOCRACY AND RESPECT FOR LAW

  Democracy is a system of governance whereby people adopt, enact and give to themselves a framework of rules, called Laws, which they are expected to abide by voluntarily. Ownership of law by a community implies that children inherit the Law by birth. Children in a democracy must not grow up in dread of or with contempt for Law. Rather, these children must be brought up knowing that law exists for their safety and security, and that obeying Law is part of their general civic duty.

  CHALLENGES OF DEMOCRATIC POLICING

  In a truly democratic state, there must occur a paradigm shift in the policing function from “enforcement” to “facilitation” of law. However, Police today also have to respond to challenges in increasing violent, terrorist and separatist activities from aggrieved sections of society, triggering outbursts of social disharmony and anti-establishment violence.

  PROBLEMS OF CONTEMPORARY YOUTH

  Increasing intolerance, criminal and deviant behavior among youth has been attributed to weakening of family ties, declining moral standards in society and liberal use of intoxicants, among others. Other problems experienced by students include poor physical and mental endurance, lower self-esteem, and lack of personal goals.

  IMPACT OF INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY

  Rapid developments in the field of Information and Communication Technology (ICT) throw up immense opportunities as well as pose threats to youth. Youngsters heavily exposed to such technology become vulnerable to cyber crime, misuse of social media and mobile phone technology.

  INDIA’S DEMOGRAPHIC DIVIDEND

  Today, 50% of India’s population is less than 25 years of age. It has been predicted that by the year 2030, India will have the world’s largest population, at approximately 153 Crores, of which the youth would constitute about 95 Crores, i.e. 63%. For the country to benefit from this demographic profile, India’s youth must become capable of leadership in all fields of human activity.

  CIVIC SENSE, SOCIAL RESPONSIBILITY AND INCLUSIVENESS

  Today’s communities experience contentious issues such as poor waste management, environmental degradation, disregard of rules and regulations, and lack of respect for others’ rights. Youth must come face-to-face with such issues early in their personal development. Only then will they grow as socially responsible citizens with a willingness to empathize with and find solutions to problems of wider humanity.

  स्रोत : malappuram.keralapolice.gov.in

  Do you want to see answer or more ?
  Mohammed 8 month ago
  4

  Guys, does anyone know the answer?

  Click For Answer